AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

W zakresie usług automatyki przemysłowej specjalizujemy się w systemach monitoringu i sterowania obiektów rozproszonych. Największe sukcesy osiągamy w dziedzinach: ciepłownictwa, gospodarki wodno-ściekowej oraz monitoringu budynków inteligentnych.

TELEMETRIA i TELEMATYKA

W zakresie telemetrii oferujemy naszym klientom rozwiązania bez ograniczeń w zakresie: miejsca pomiaru, rodzaju pomiaru jak i prezentacji zgromadzonych danych. Od 2004 roku realizujemy systemy telemetryczne z transmisją GPRS oraz prezentacją danych na WEB serwerze Medas2m, TelWin.

SERWIS

Świadczymy serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonanych prac. Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta wprowadziliśmy usługę Medas2m Serwis, która gwarantuje opłacalność poniesionych inwestycji. W jej zakres wchodzą...

AKTUALNOŚCI

AUTOMATYKA DLA GPW KATOWICE

W tym roku zrealizowaliśmy dwa projekty dla największego hurtownika wody w kraju - GPW Katowice. Pierwszym z nich była modernizacja układu sterowania armaturą filtrów piaskowych i węglowych dla 2 ciągów technologicznych w SUW Dziećkowice. Każdy ciąg technologiczny składał się z 16 filtrów piaskowych oraz 20 węglowych - łącznie około 250 napędów przepustnic. Wymogiem inwestora była realizacja zadania z zachowaniem ciągłości pracy układu. Zakończenie prac jest przewidywane we wrześniu bieżącego roku.

Drugim zadaniem, które realizowaliśmy wraz z firmą SKANSKA, była modernizacja gospodarki osadowej w SUW Bibiela. Zakres powierzonych nam prac obejmował wykonanie układu sterowania i wizualizacji dla zespołu odstojników, wraz z rozbudową sieci światłowodowej, a także instalacji elektrycznej.
UKŁADY STERUJĄCE DLA TŁOCZNI STRATE

Tłocznie ścieków firmy STRATE charakteryzujące się unikalną konstrukcją zbiorników wyposażonych w komory do pośredniej separacji ciał stałych, znane są w środowisku eksploatatorów sieci kanalizacyjnych z wysokiej jakości wykonania, trwałości i niezawodności. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w monitoringu i serwisie tłoczni ścieków STRATE, opracowaliśmy układ sterujący tłoczni w oparciu o sterowniki oraz panele operatorskie firmy EATON. Obecnie jesteśmy w fazie wdrażania naszych rozwiązań.
ROZLEGŁE PRACE DLA RZGW GLIWICE

Jednym z najnowszych projektów realizowanych przez naszą firmę jest odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy będących w zarządzaniu RZGW Gliwice. Są one przedmiotem rozpoczętych w lipcu 2015 roku prac, które mają na celu doprowadzenie istniejących jazów segmentowo-klapowych do pełnej sprawności technicznej. Zamówienie dotyczy dwóch jazów: "Łabędy" i "Pławniowice". W zakres prac wchodzą m. in.:
 • w części hydrotechnicznej: roboty ziemne, wykonanie ścianek szczelnych z grodzic, ubezpieczenie dna oraz skarpy powyżej i poniżej jazu, a także reprofilację elementów betonowych;
 • w części architektonicznej: remont budynku sterowni wraz z instalacjami elektrycznymi i odgromowymi;
 • w części mechanicznej: wymianę klap i segmentów, wykonanie nowych uszczelnień oraz zamknięć remontowych od wody dolnej, remont mechanizmów w maszynowni;
 • w części automatyki: wykonanie i uruchomienie systemu sterowania jazami, wykonanie szaf sterowniczych, oprogramowanie sterowników PLC oraz paneli HMI.
Dodatkowo w obydwu obiektach budujemy system dozorowy CCTV i system pomiaru stanu wód z centralnym powiadomieniem.
NOWY MODUŁ RAPORTOWY W SYSTEMIE MEDAS2M

Wykorzystując nasze doświadczenie oraz sugestie użytkowników, opracowaliśmy nowy moduł raportowy, uzupełniający ofertę w zakresie telemetrii i telematyki. Moduł oferuje rozbudowane funkcje w zakresie analizy pracy dowolnej infrastruktury technicznej (np. sieci energetycznych, wod-kan, cieplnych). Oprócz dostępu do zaawansowanych narzędzi raportujących, oferuje on szereg funkcji związanych z bieżącym monitoringiem, charakterystycznych dla systemów SCADA. W przejrzysty i spójny sposób udostępnia on informacje dotyczące parametrów kluczowych z punktu widzenia użytkownika.
Dzięki zastosowaniu technologii webowej, system dostępny jest dla użytkownika z każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu i posiadającego przeglądarkę internetową. Nie jest zatem wymagane instalowanie dedykowanego oprogramowania. Wśród użytkowników, dla których moduł został już wdrożony, są: UM w Dąbrowie Górniczej, AKWA Nysa, WiK Strzegom.
Gazele Biznesu

Medas2mSerwer telemetryczny Medas2m jest nowoczesnym systemem zbudowanym w oparciu o technologie internetowe, który umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi telemetrycznymi za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

     
Start O firmie Automatyka przemysłowa Telemetria i telematyka Serwis Kontakt
   
 • Sieci przemysłowe
 • Szafy AKPiA
 • Sterowniki PLC
 • Systemy BMS
 • Systemy SCADA
 • Serwer telemetryczny Medas2m
 • System raportowy
 • Zdalny odczyt liczników AMR
 • Bateryjne moduły pomiarowe
 •      

  © 2o16 Medas Sp. z o.o. // Polityka Prywatności