Medas Sp. z o.o.

AUTOMATYKA - TELEMETRIA - STEROWANIE

Firma MEDAS Sp z o.o. działa na rynku automatyki przemysłowej i teleinformatyki od ponad 20 lat. Świadczymy usługi serwisu urządzeń AKPiA, telesterowania i oprogramowania SCADA dla wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie kraju, między innymi: PGW Wody Polskie RZGW, GPW-Katowice, AQUA Bielsko-Biała, RPWiK Tychy, PGK Partner Lędziny, CHŚPWiK, ZWiK w Rabce Zdroju, MZWiK w Nowym Targu.

Ponadto realizujemy usługi w zakresie automatyki przemysłowej. Pracowaliśmy na takich obiektach jak ArcelorMittal Poland, Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp z o.o., PEC Sp. z o.o. w Tychach, Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o., KWK „Budryk”

Nasza firma wyspecjalizowała się w montażu układów sterowania i automatyki dla przedsiębiorstw wodociągowych (stacje uzdatniania wody,oczyszczalnie ścieków, przepompownie, tłocznie, hydrofornie). Proponowane przez nas układy sterowania, wykonane są w oparciu o sterowniki PLC firm Siemens, Schneider, Saia Burgess, GE. Dostarczamy i instalujemy pełne systemy dyspozytorskie w oparciu o oprogramowanie SCADA takich jak: Control Maestro, Telwin, Intelution, In Touch, Asix, Promotic. 

Świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego instalacji AKPiA wraz z systemami monitoringu, w obiektach gospodarki wodno-ściekowej. 

W zakresie zadań inwestycyjnych, ściśle współpracujemy z takimi firmami jak: Skanska S.A., Instal Kraków S.A., Eurovia S.A., Miko-Tech Sp. z o.o., OtiK Sp. z o.o., Inżynieria Rzeszów S.A

Dysponujemy wysoce wyspecjalizowaną i wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, zarówno na etapie projektowania, wdrażania jak i wykonawstwa, oraz własnym zapleczem techniczno-magazynowym.

Automatyka

Instalacje AKPiA

· Dostawa i montaż szaf sterowniczych, pulpitów, tablic synoptycznych, ścian monitorowych „Video Wall”
· Montaż tras kablowych
· Linie kablowe zasilające sygnalizacyjne, sterownicze
· Instalacje SSWiN, CCTV

Prefabrykacja

· Szaf sterowniczych, pulpitów sterowniczych
· Rozdzielnic niskiego napięcia NN
· Skrzynek sterowniczych i sygnalizacyjnych

Systemy do transmisji danych

· Dostawa i montaż urządzeń transmisji danych kablowych: ethernet w tym skrętka/światłowód, Profbus, Profinet,
M-bus, Modbus, S-bus
· Dostawa i montaż urządzeń transmisji danych bezprzewodowych: RF, GPRS

Usługi inżynierskie

· Opracowanie automatyzacji procesu na bazie zdefiniowanych celów
· Przygotowanie algorytmów sterowania
· Symulacje stanów urządzeń z wykorzystaniem sterowników PLC
· Pomoc w wyborze sterowników i elementów wykonawczych

Systemy SCADA

Oprogramowanie i uruchomienie

· Monitoringu i sterowania SCADA
· Hostingu usług SCADA
· Paneli HMI
· Sterowników PLC
· Integracja nowych systemów z istniejącymi instalacjami obiektowymi
· Integracja systemów sterowania i automatycznej regulacji

Aplikacje "pod klucz"

System monitoringu i sterowania SCADA
· Dla wybranych procesów od czujnika do komputera
· Dla całego zespołu obiektów w tym obiektów o strukturze rozproszonej
· Dla systemu kontroli i monitoringu typu BMS dla centrów danych i budynków użyteczności publicznej

Hosting

On-line

Dostęp w czasie rzeczywistym do urządzeń oraz ich kontrola z dowolnego urządzenia mobilnego z dowolnego miejsca

Dokumentacja

Dostęp do dokumentacji urządzeń objętych monitoringiem

Powiadomienia

System powiadomień o stanach awaryjnych

WWW

Informacje dostępne poprzez strony www bez konieczności instalowania dedykowanych aplikacji

Serwis

Opieka serwisowa

· Inspekcja urządzeń regulacyjnych, pomiarowych, sygnalizacji
· Kalibracja kanałów pomiarowych
· Wymiana materiałów eksploatacyjnych
· Stałe umowy serwisowe wraz ze zdalnym monitoringiem

Szkolenia

· W zakresie obsługi zainstalowanych systemów AKPiA
· W zakresie oprogramowania SCADA

Usługi Inżynierskie

· Opracowanie automatyzacji procesu na bazie zdefiniowanych celów
· Przygotowanie algorytmów sterowania
· Symulacje stanów urządzeń z wykorzystaniem sterowników PLC
· Pomoc w wyborze sterowników i elementów wykonawczych

Obiekty 

· Obiekty hydrotechniczne
· Oczyszczalnie ścieków
· Tłoczenie / pompownie
· Ciepłownictwo
· Inteligentne budynki

Kontakt

Medas
Adres

Medas Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 2a
43-190 Mikołów

Dane kontaktowe

Email: medas@medas.com.pl
Telefon: +48 32 201-16-46
NIP 634-013-51-62
ING 45 1050 1214 1000 0022 2849 9220